אודות

אלכס דניאל

המנטור החשוב בארץ אמר עלי לאחרונה “מה שאני השגתי ב 15 שנה, אלכס דניאל עשה בשנה אחת”.
כך אעשה גם עבורכם. במהלך השנים האחרונות אני מקדיש את כל זמני ומרצי להעצמה אישית שלכם,

קהל העוקבים שלי. פעם היה נכון לומר שבני האדם “רודפים” אחרי שלושה דברים בחיים שלהם:
כסף, אהבה ובריאות. בשנים באחרונות נוסף לרשימה אלמנט רביעי “הגשמה עצמית”.
אם אין לך הגשמה עצמית, יכול מאוד להיות שתגיע לסוף ותביט אחורה מתוך חרטה עמוקה
מתוך ידיעה שהיית יכול להיות, לעשות ולהשיג, הרבה יותר.

המנטור החשוב בארץ אמר עלי לאחרונה
“מה שאני השגתי ב 15 שנה,
אלכס דניאל עשה בשנה אחת”.

כך אעשה גם עבורכם.
במהלך השנים האחרונות
אני מקדיש את כל זמני ומרצי
להעצמה אישית שלכם,

קהל העוקבים שלי.
פעם היה נכון לומר שבני האדם
“רודפים” אחרי שלושה דברים בחיים שלהם:

כסף, אהבה ובריאות.

בשנים באחרונות נוסף לרשימה
אלמנט רביעי “הגשמה עצמית”.

אם אין לך הגשמה עצמית,
יכול מאוד להיות שתגיע לסוף
ותביט אחורה מתוך חרטה עמוקה
מתוך ידיעה שהיית יכול להיות,
לעשות ולהשיג, הרבה יותר.

כל אחד יכול לעצב
את המציאות של חייו
ולהפסיק להיות
קורבן לנסיבות

אני נסעתי לארצות הברית בגיל 27, כדי להפוך למליונר.
ואכן, תוך חודשים ספורים היו לי בבנק מאות אלפי דולרים. ואז הודיעו לי שסבתי, בת המשפחה האחרונה שלי בעולם, גוססת בבית חולים בארץ. חזרתי מיד ארצה. יותר חשוב להחזיק לסבתא שלך את היד בעת נשימתה האחרונה מאשר לעשות כסף.

לא מתייאשים, לא מרחמים על עצמך, אלא מרימים את עצמך ומתחייבים לשינוי ולהצלחה ולגדילה ולהתפתחות. איך עושים את זה? לוקחים מודל לחיקוי, שהיה “באפס” שבו אתה נמצא עכשיו ויצא מזה והצליח בגדול, ומשכפלים את ההצלחה שלו. אני הצלחתי. ואני כאן כדי להראות לכם איך גם אתם יכולים להצליח.

אני נסעתי לארצות הברית
בגיל 27, כדי להפוך למליונר.

ואכן, תוך חודשים ספורים היו לי בבנק
מאות אלפי דולרים.
ואז הודיעו לי שסבתי,
בת המשפחה האחרונה שלי בעולם,
גוססת בבית חולים בארץ.
חזרתי מיד ארצה.

יותר חשוב להחזיק לסבתא שלך את היד
בעת נשימתה האחרונה
מאשר לעשות כסף.

לא מתייאשים, לא מרחמים על עצמך, אלא מרימים את עצמך ומתחייבים לשינוי ולהצלחה ולגדילה ולהתפתחות. איך עושים את זה? לוקחים מודל לחיקוי, שהיה “באפס” שבו אתה נמצא עכשיו ויצא מזה והצליח בגדול, ומשכפלים את ההצלחה שלו. אני הצלחתי. ואני כאן כדי להראות לכם איך גם אתם יכולים להצליח.

לא מתייאשים,
לא מרחמים על עצמך,
אלא מרימים את עצמך
ומתחייבים לשינוי ולהצלחה
ולגדילה ולהתפתחות.

איך עושים את זה?
לוקחים מודל לחיקוי, שהיה “באפס”
שבו אתה נמצא עכשיו
ויצא מזה והצליח בגדול,
ומשכפלים את ההצלחה שלו.

אני הצלחתי.
ואני כאן כדי להראות לכם
איך גם אתם יכולים להצליח.

השאר פרטים